Det evigt kvinnliga. En historia om förändring

Red. Det evigt kvinnliga. En historia om förändring. Stockholm: Tidens förlag 1994