Feminism, familj och medborgarskap

Debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889–1919.

Trådbundet mjukband
med flikar. 408 s.
ISBN-13 978-91-7061-025-7
Makadam förlag 2006

Ladda ner hela boken som pdf.

För enskilda kapitel, använd länkarna nedan.

Omslag, titelsidor mm
1. Inledning sid 11
2. Kvinnor och lönearbete omkring år 1900 sid 24
3. 1919: ILO legitimerar ojämlikhet sid 41
4. Paris 1889: Oeniga kvinnokongresser sid 56
5. 1890–1893: Särlagar för kvinnor på manskongresser sid 78
6. Paris 1892 och 1896: Jämlikheten hävdas sid 99
7. Berlin 1896: Utmaning från vänster sid 119
8. 1897: ”Arbetets frihet”sid 144
9. Paris 1900: Jämlikhet eller skydd för modern? sid 162
10. Paris 1900: Rätten till arbete enligt socialisterna sid 193
11. London 1899: Skyddslagar och särart sid 219
12. Berlin 1904: Rösträtt och moderskap sid 242
13. Bern 1906: Konvention med nattarbetsförbud 261
14. Toronto 1909: Rösträtt kontra skyddslagar sid 277
15. 1907 & 1910: Oeniga socialistiska kvinnor sid 283
16. 1911 & 1912: En feministisk international? sid 296
17. Paris 1913: Den franska feminismens svanesång sid 309
18. Resultat och refl exioner sid 316
19. Slutfundering sid 331
Appendix I sid 335, Appendix II sid 354, Appendix III 357
Källor och bibliografi sid 361
Register sid 404