Om mig

Ulla Annikki Cecilia Wikander

Ulla WikanderStudier och arbete

Efter studentexamen  försökte jag bli arkeolog. Det gjorde mig till feminist . I stället, blev jag filmredigerare på SVT under många år. När jag inte fick avancera till producent, började jag på universitet igen. 1968  fick jag ett barn.

Jag disputerade i ekonomisk historia vid Uppsala universitet år 1977. Avhandlingen handlade  om finansmannen Ivar Kreugers lånetransaktioner och monopolaffärer.

Jag har vikarierat som professor vid historiska institutionen i Göteborg under några år på 1980-talet, är docent vid Uppsala universitet. Åren 1996 – 2006 innehade jag en professur i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Från mitten av 1980-talet har jag forskat om den internationella kvinnorörelsens framväxt  Det har lett mig till arkiv i Paris, Berlin, Genève, London och New York.

Viktigaste verk

Efter doktorsavhandlingen har historia underifrån/utifrån om arbetsliv varit mitt perspektiv. Relationen mellan kvinnor och män stått i centrum

Min grundforskning om svenskt arbetsliv blev till en bok om 100 års teknologiska utveckling vid Gustavsbergs porslinsfabrik. Den lägger betoningen på arbetets långsamma degradering och den sega återskapade genussegregeringen.

En översiktlig bok handlar om kvinnors arbeten i Europa under 200 år.

Susanna Hedenborg och jag har tillsammans skrivit en bok om kvinnoarbeten i Sverige.

I övrigt hänvisar jag till publikationer på denna hemsida.

På gång

En stomme till en opublicerad bok eller flera kommer att så småningom att läggas ut på denna hemsida, liksom råmaterial om  diverse internationella kongresser m m.