På gång

”Ellen Key, Vasakontakter och finska inbördeskriget”,  artikel för en antologi med den preliminära titeln Svensk samhällsutveckling 1918, i det finska inbördeskrigets skugga. Redaktörer Kjersti Bosdotter, Lars Ekholm ev ngn mer.  Kommer i november 2018.

”Kvinnokärlek, kärleksbeundran och romantisk vänskapskärlek — Vera Hjelt och Victoria Heikel,  1912-1919”.  Artikel för antologin Den kvinnliga tvåsamhetens frirum — Kvinnor i kvinnorörelsen 1890-1960,  kommer ut i juli 2018. Redaktörer är docent Hanna Markusson Winkvist och professor Eva Borgström. Förlaget Appell.

Bokprojekt med preliminär titel: Vasa 1909-1919, en stad genom en familjekorrespondens.   Beräknad färdig senast under 2019.