Kvinnoarbete i Europa 1789-1950. Genus, makt och arbetsdelning

Kvinnoarbete i Europa 1789-1950. Genus, makt och arbetsdelning. Stockholm: Atlas förlag 1999  Slutsåld. Finns på många bibliotek, särskilt forskningsbibliotek.

 

presentation av Kv arb i Europa