Kongresser

Denna serie av insamlat material om kongresser av olika slag – de flesta internationella kvinnokongresser, kan kanske användas som underlag för vidare forskning. De är inte färdiga artiklar. Vissa delar av dem kan vara publicerade,  i bok eller i artiklar och föredrag.  Annat är bara anteckningar.

Material on congresses – some in English, French or German but most in Swedish. Odd remnants that might be used further.  Please give me credit.

1878 Paris rättighetskongress   Den första internationella kvinnokongressen som krävde allmänt likaberättigande för kvinnor, alla medborgerliga rättigheter. 

1888 Washington. Kvinnokongress  På denna kongress samlades i första hand alla olika USamerikanske kvinnoorganisationen, till An International Council of Women. Där planerades också en internationalisering som – med samma namn – förverkligades efter 1893.

1889 Paris rättighetskongressen  Under världsutställningen i Paris år 1889 (till vilken bl a Eiffeltornet byggdes) anordnades internationella kongresser både som officiella och som fristående. En kongress för kvinnors jämlikhet och rättigheter ägde rum utanför utställningen.

1889 Paris välgörenhetskongress     Den officiella kvinnokongressen 1889 var inriktad mot välgörenhet. Också på denna var Ellen Fries och andra svenskor närvarande. Detta är spillror av anteckningar och skärvor från en bok men kan vara avstamp för vidare forskningar.

1890 Berlin arbetarskyddskongress   Der internationale Arbeiterschutzkonferenz

1892 i Paris, soc-fem kongress  ,en rättighetskongress.  Le congrès général des Sociétés féministes. Närvarande från Norden var bl a Maikki Friberg och Ida Molander från Finland.

1893 Chicago ICW  I samband med denna också en diskussion om hur tanken på internationalisering genom International Council of Women började. Jag hävdar och argumenterar ifrån att den togs från Pariskongressen 1878 av Elizabeth Cady Stanton.

1896 Paris, soc-fem kongr   d v s Le congrès féministe international.  Den är inte färdigskriven och består av flera delar. Först en del som kan läsas som en artikel, därefter flera oinarbetade intressanta artiklar om kongressen av Hilda Sachs och av Käthe Schirmacher, insamlade för ett större arbete, som kanske inte kommer att skrivas.

1896 Berlin kvinnokongress  Der internationale Kongress für Frauenwerke und Frauenbestrebungen, Berlin 19-26 September 1896 med socialdemokratiska Volksversamlungen som hölls parallellt på kvällstid och en söndag. 

1897 Bryssel feministkongress   Le Congrès Féministe International de Bruxelles 4-7 aug.  samt som bonus artiklar av Hilda Sachs i Nya Dagligt Allehanda om denna kongress 

1897 Bryssel om arbetarskydd   Le congrès international de législation du travail à Bruxelles

1897 Zürich fackligt om arbetarskydd  Der internationale Kongress für Arbeiterschutz/The international Congress för Protective Labor-Legislation