Opublicerat

 

1869 Le Droit des Femmes    Journal politique, red/ed Léon Richer. Mina excerperingar om och av Marie Goegg. My excerpts about and by MG, mix of Swedish and French.

1891-1899 Journal des Femmes   Dir. Maria Martin  I denna månadstidning kom rapporter om kongresser. I den fanns ett uttalat motstånd mot nattarbetsförbud för kvinnor.

1900-1909 Journal des Femmes   Här finns nästan bara rubriker på artiklar som berör kongresser, internationella kvinnokongresser och kvinnoarbete. Det är enbart ett avstamp för ev senare forskning. Kanske kommer denna månadstidning att finnas tillgänglig digitalt med tiden. Så verkar det inte vara 2017.

Marya Chéliga nekrologer   Två franska nekrologer över M C, gift Loevy. Deux necrologues.

 

A court case in 1991 on night work prohibition A court case involving the French State, the Common Market and the ILO-convention to forbid women to work at night.

1895-1900 Parisprojekt   Kalenderbrev 1895  Käthe Schirmachers brev från Paris till föräldrarna. /Auf Deutsch und Schwedisch, excerpts/

1895-1900 Parisprojekt   Kalenderbrev 1896  Käthe Schirmachers brev från Paris till föräldrarna. /Auf Deutsch und Schwedisch, excerpts/

1895-1900 Parisprojekt    Kalenderbrev 1897   Käthe Schirmachers brev från Paris till föräldrarna. /Auf Deutsch und Schwedisch, excerpts/