Von der Magd zur Angestellten. Macht, Geschlecht und Arbeitsteilung 1789-1950

Auf Deutsch:  Von der Magd zur Angestellten. Macht, Geschlecht und Arbeitsteilung 1789-1950.  I serien Europäische Geschichte. Översatt till tyska av/ Deutsch von Christine Frühauf. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1998. Den hette Kvinnoarbete i Europa 1789-1950 på svenska.

Dear Dr Pehle 18-19 juli 1998    Boken var en beställning från Fischer och ingick i en serie ”Europäische Geschichte”.  Jag skrev den på svenska. Den översattes. Förlaget valde översättaren.  Jag lyckades spåra upp Frühauf när hon kommit långt med boken. Jag fick se några sidor. När jag klagade över det förändrade språket, som lät uppstyltat, upplyste hon mig om att så skrevs akademiska texter på tyska.  Hon tog sig också stora friheter med texten, beskar den och ändrade enligt egen mening. Vår kontakt bröts.  Min frustration över den dåliga översättningen tog jag ut i en fax till förlagsredaktören (som här publiceras). Fischer förlag kallade mig Ulrike i st f Ulla i ett första ”förslag” till bokomslag och ville inte ha underrubriken. Det lyckades jag få ändrat. Om något av mina påpekanden i brevet till Dr Pehle beaktades, orkade jag inte kontrollera. Våra kontakter var aldrig bra.