Alla publicerade artiklar blandat allmänt och vetenskapligt

Kronologisk ordning. Inte fullständig. Ulla Wikander.

I Uppsala Studenters Filmstudios programblad, före 1963, några filmpresentationer.

Någon artikel i Tidssignal, troligen 1965

”Kärlek och identitet” rec, Frihetlig Socialistisk Tidskrift (FST) Nr 6 1973

”Jösses flickor”, FST Nr 1 1975

”För en lag mot könsdiskriminering” FST Nr 2-3 1975

”Allt är tillåtet – Paul K Feyerabend” FST Nr 4-5 1975

”Kvinnofrågor – för alla”, FST Nr 6 1975

”Tankar om information”, FST Nr 18 1976

”Är broderi politik”, FST Nr 19 1976

”Vår del av makten”, för Frihetliga kvinnogruppen 29, Dagens Nyheter 23 juli 1976

Diverse krönikor, Arbetaren, våren och sommaren 1977 t ex ”Vårdnadsplikt för alla föräldrar” 12-18 augusti 1977 samt ”Sluta fnaska” utan datum

”Kvinnosolidaritet” Hertha nov 1977

”Den nya litteraturen i Östeuropa” m Britta Gröndahl en intervju med förläggaren René Coeckelberghs, FST Nr 27 januari 1978

”Den ungerska storken” m Péter Szil FST Nr 27 januari 1978

”Ingen tvångsskilsmässa för barn”, Hertha nr 2 mars 1978

”Amerikanska psykiatriker: ´Alla politiker har snedvridet sexualliv´”, Arbetaren nr 20 19.5.1978

”När fantasin kom till byn …” m Britta Gröndahl en intervju med provie’n Jan Fjellander, FST Nr 29 maj 1978

”Angrip kapitalets teknologi!”, Arbetaren nr 28 14 juli 1978

”Robotsamhället är inte oundvikligt”, Dagens Nyheter 7 augusti 1978

”Ser ni inte att teatern lever i nuet? Om Stormen på Dramaten. Dagens Nyheter 7 september 1978

”Så kämpade motståndarna. Folkomröstningen i Österrike” Atombulletinen Årg 5 Nr 1 1979

”Atomkraft från Budapests kråkvinkel” (av Annicka Lund) FST nr 32 mars 1979

”Sommardagbok från Budapest”  (av Annicka Lund) FST  Nr 35 november 1979

Under rubriken ”Frihetlig vinkel”, krönikor i Arbetaren, t ex nr 23 6 juni 1980, nr 27 4 juli 1980

”Den fantastiska Dottie från det glada 20-talet” rec i Hertha nr 2 mars 1980

”Vårdnadsbidrag och abortförbud i Ungern – och hos oss”, Hertha nr 3 1980

”Dagbok från Budapest julen 1979/nyåret 1980” (av Annicka Lund) FST Nr 38 juni 1980: 22-28

”Steg ett för en bättre stad” Arbetaren nr 23 6 juni 1980

”Farlig och onödig – fortfarande” Arbetaren nr 27 4 juli 1980

”När staten grep in sänktes kvinnolönerna” nr 47 Arbetaren 21 nov 1980

”Kvinnor spärras ut från forskning”, Dagens Nyheter 7 nov 1982

”Om kvinnor haft makt” kort rec av Kvt,  Dagens Nyheter 10 nov 1982

”Hur har jobben förändrats” Värmdö Tidning 3-4 (slutet av nov) 1982

“Forskningsförbud för kvinnor över 45” m Anita Dahlberg, Hertha Nr 1 1983: 26f

”The Swedish Match Company in Central Europe between the Wars. Internal power struggle between former competitors – Solo v. Swedish Match” i Alice Teichova and P.L Cottrell, eds., International Business & Central Europe 1918-1939. New York and Leicester: Leicester University Press, 1983: 209-226.

”Den könssegregerade arbetsmarknaden – i avtagande eller tilltagande under 1900-talet. Om konfektionsfirman Algots 1920-1960”, Nordisk Kvinnehistoriemöte, Oslo 20-23 Februar 1983, NAVFs sekretariat for kvinneforskning. Oslo 1983: 1-25.

”Rationalisering vid Gustavsbergs porslinsfabrk under 1930- och 40-talen” i  Arbetslivets historia. Konferens med forskare och representanter för arbetsliv 1984-05-04. Arbetarskyddsfonden K 2/85: 15-27

”Makt och arbetsdelningen mellan könen” i Makt och kön, rapport från ett seminarium 17-18 oktober 1985 arr av JÄMFO (Delegationen för jämställdhetsforskning) 1985:117-126.

”Feminism och socialism” rec. Tiden nr 3 1985

Snuttar på kultursidan, Dagens Nyheter, t ex ”Lillasyster och storebror” 9 febr 1986; ”Svensk litterär kolonialism?” 29 juni 1986; ”En riktig midsommar” 2 juli 1986.

”Woman and men in a pottery industry – constancy despite change in work relations during one hundred years” bidrag till sessionen ”The Sexual Division of Labour, 19th-20th Century” at 9th International Economic History Congress, Bern, Schweiz. 25/8 1986. Med bl a Alice Kessler-Harris och Jane Lewis.

”´Rädda professuren i kvinnohistoria´”, med Maud Landby Eduards, Dagens Nyheter 19 nov 1987

Med Lynn Karlsson ,”Om teknik, arbetsdelning och ideologi som formare av kvinnors – och mäns – arbetsvillkor”, Historisk Tidskrift, Nr 1, 1987

”Frivillig könsarbetsdelning eller strukturell underordning. En nordamerikansk rättegång om kvinnors löner och arbete”, i antologi ; Birgit Sawyer och Anita Göransson, red., Manliga strukturer och kvinnliga strategier. En bok till Gunhild Kyle. Göteborg: Historiska institutionen nr 33, 1987:198-209

”Kvinnoarbete och rationalisering. Gustavsbergs porslinsfabrik under mellankrigstiden.” Daedalus. Sveriges Tekniska Museums Årsbok 1988

”Skallgång” (alt Frihetens gräns) Egget 4/89 av Amilla Bios.

”Genusarbetsdelning: könssegregering under hundra år. Fallet Gustavsberg”, Drude Dahlerup red., Kön sorterer. Könsopdeling på arbejdspladsen. Köbenhavn: Nordisk Ministerråd. Det nordiske BRYT-projekt 7/1989, 1989

”Kvinnors och mäns arbeten. Gustavsberg 1880-1980.” Arbetsmiljöfondens sammanfattningar Nr 1277, maj 1989

”Kvinnoteorins riktningar: särart och likhet”, Svenska Dagbladet 11 juli 1989

”Idag är det 200 år sedan kvinnorna tågade mot Versailles: och vad hände sen då?”, Göteborgs-Tidningen 5 okt 1989

”Periodisering av kapitalismen – med kvinnor”, Arbetarhistoria Nr 51 Årg 13 3/1989;  (Omtryckt, utan noter, i Christina Ericsson, red., Genus i historisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 1993: 84-95)

”Making Earthenware and China at Gustavsberg; 100 years of Working Life in a Pottery”, Anders Thörnqvist & Peter Ullmark, eds., When people matter. Nordic Industrial Architecture & Engineering Design. Stockholm: Swedish Council for Building Research, 1989

”Kvinnohistoria – vetenskap om makt och relationer”, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 3-4, 1989

”On Women’s History and Economic History”, Scandinavian Journal of Economic History, Vol XXXVIII No 2 1990

”Grupporträtt med förhinder” rec av Eskilsson, avh i idéhistoria, Idag 22 maj 1991

”Kvinnlig melankoli efter muren” Idag 30 augusti 1991 samt

”Aktionsmönster från tredje världen påverkar europeisk kvinnokamp”, två rapporter från en internationell kvinnokonferens i Ålborg, Danmark, Idag 2 september 1991

”Delat arbete, delad makt: om kvinnors underordning i och genom arbetet. En historisk essä” i Gertrud Åström och Yvonne Hirdman, red.,  Kontrakt i kris. Om kvinnors plats i välfärdsstaten. Stockholm: Carlssons, 1992. Denna är också publicerad i institutionsserien Uppsala Papers in Economic History 1991, Research Report no 28.

”Kvinnoförakt som litteraturkritik” rec av Camille Paglia, Idag 4 jan 1992

”En riktigt god kapitalism” Idag 31 jan 1992

”Tyska kvinnan offer för nazismen?” rec av Koonz och Bock, Idag 25 febr 1992

”Fransmännen sopar gammal antisemitism under mattan”, Idag 23 april 1992

”Bred succé för kvinnor” (om lanseringen i Paris av L’histoire des femmes) Idag 2 juni 1992

”Motvalls för själva motlutets skull” (Karl Kraus), Idag 1 juni 1992

”Bäste Klas!” till Klas Östergren, Idag 18 augusti 1992

”Ett Blåkulla mitt ibland oss” rec av Kärfve, avh i sociologi, Idag 21 sept 1992

”En meningslös leksaks rätt till liv” rec av Susan Faludi, Idag 9 dec 1992

”Lustar utanför hemmets säng” rec av Rudolf Thunander, Idag 28 dec 1992

Två kapitel, ”Industrialiseringen” samt ”Två världskrig och industriell rationalisering”,  i Kvinnohistoria.  Stockholm: Utbildningsradions förlag, 1992

”International Women’s Congresses, 1878-1914. The Controversy over Equality and Special Labour Legislation”, i Rethinking Change. Current Swedish Feminist Research. Maud L Eduards etc, eds. , Stockholm: HSFR, 1992

”Flinka fingrar, flytande tillverkning och löpande band”, i Det sjätte sinnet, programtidskrift, Arbetets Museum, Norrköping nov 1992

”Jorde­moderns goda liv”, rec av Laurel Thatcher; Idag 5 jan 1993

”Tillgång för nyfeminismen”, om Mary Wollstonecraft, Idag 8 jan 1993

”Ett hopplöst kön…” rec av von Melen, Idag 27 jan 19­93

”Här sätts kvinnorna på plats – rejält” om bl a Jonas Frykman Idag 3 nars 1993

”Mord i livets namn?” Idag 15 mars 1993

”Varför försvinner kvinnorna”, Upsala Nya Tidning 27 maj 1993 &”Bara biologiska faktorer”,  27 juli 1993  (en del av en debatt som började 7 april 1993 och sedermera trycktes i broschyren Karriär och kön. Debattartiklar ur UNT om kvinnor och vetenskap. UNT 1994)

”Backlash – kriget mot kvinnorna”, rec i Tvärtanten  nr 3 1993

”Våld bryter inte mot normer”, rec av Eva Lundgren, Dagens Nyheter 2 juli 1993

I den s k Gröt-i-huvudet-debatten, officiellt ”Den heliga modern”,   i Aftonbladet, debattens första och sista artikel skrev jag: ”Mjölk i brösten – Gröt i huvudet?” 20 juli 1993 och ”Kampen mot tidsandan” 1 sept 1993 (övriga Kristina Hultman 24/7, Lena Gemzöe 27/7, Maria Borelius 30/7,  Maria Bergom Larsson 3/8, Anna-Karin Granberg 6/8, Inga-Lisa Sangregorio 16/8, Kristina Hultman 18/8)

”Ett biologins frälsningsmöte. UW ser Fredrikorna slå back”, Aftonbladet 22 nov 1993.

”Kvinnorna och forskningen” artikel i boken Backlash i Sverige. Kvinnotribunalen 1993, Norstedts, Stockholm 1993

”Myten om Den Naturliga  Skillnaden”, Bang Nr 1 1993 (omtryckt i Hjärnsläpp. Bang om biologism. Stockholm: Bang förlag 2002)

”Shinglat hår, korta kjolar och platta bröst hotade samhällets grundvalar” DN 28 aug 1994

”Kvinnor och män är inte så olika. En betraktelse över kvinnokultur och kvinnoemancipationens bakslag”, Nordisk Kontakt (organ för Nordiska Rådet), juli Nr 2 1994: 36-42

”Ensidig fokusering på särart istället för jämställdhet”, Kvinnovetenskaplig Tidskrift, Nr 4, 1994: 65-72.

”Det löpande bandet vid Algots. Underordning eller karriär – två verkligheter för kvinnor, 1932-1952”,  Daedalus, Tekniska Museets Årsbok, Stockholm, 1995: 9-24

”Kvinnlighet – en fråga om hormoner?” Tvärtanten 1995:2

”Utvalda män får professurer”, DN-debatt, Dagens Nyheter 3 mars 1995

”Periodization and the engendering of technology: the pottery of Gustavsberg, 1880-1980”, i Gertjan de Groot and Marlou Schrover, eds., Women Workers and Technological Change in Europe in the Nineteenth and Twentieth Centuries. London: Taylor and Francis, 1995: 135-150.

(Recension av Protecting Women av Hilda Römer Christensen i Arbejderhistorie Nr 2 1997)

”Beskyttelse af arbejderkvinder”  art av Alice Kessler-Harris, Jane Lewis och UW, Arbejderhistorie, marts 1997: 1-17

”Women’s Culture, Difference and Sociobiology: a perspective from Sweden 1968-1997” for a conference on ”From 1968 to the Turn of the Millenium: Italy, Sweden and Germany in Comparison”. at the European University Institute Florence 13-16 Nov 1997, 13s

”Hemmafrun en parentes” intervju m UW i SIF 6/97

”Bör tjänstemän angripa forskare?” m Lisa Öberg, Svenska Dagbladet 3.10.1997

”Makt och kvinnoarbete – fallet det spanska inbördeskriget” Frihetlig Press årg 2  nr 1-2 år 1998

”Kvinnokultur, skillnader och sociobiologi. Kvinnorörelsen från 1960-tal till 90-tal ur ett personligt perspektiv” i Florin, Sommestad, Wikander 1999

”Political and Economic Citizenship in the International Women´s  Movement at the Turn of the 20th Century”, i Birgit Christensen hg., Democratie & Geschlecht/ Democratie et sexes. (Interdisciplinäres Symposium zum 150jährigen Jubiläum des Schweizerischen Bundesstaates/Symposium interdisciplinaire à l´occasion du 150e anniversaire de l´État Fédéral) Zürich: Chronos Verlag, 1999:53-72

”För gud, familj och fosterland” om tidskriften Salt i Bang Nr 4 1999

”En stridbar kvinnosakskvinna från Finland – ett idolporträtt tecknat av UW. Arbetaren 3/2000 /om Alexandra Gripenberg/

”Vad är en familj?” en samtidsreflektion i Kvinnor & forskning Nr 3/00 (utges av Föreningen Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning samt Centrum för kvinnoforskning)

” ’Feminism’ at early international women’s congresses, 1890-1900” Konferensbidrag t ESSHC i Amsterdam 12-15 april 2000

”Kärlekens ringa värde” med Susanna Hedenborg, Arbetaren Nr 9 2004

”´Arbetets frihet´ – vid tre kongresser 1897”, i Victor Lundberg, red., Arbetarhistoria i brytningstid. Malmö/Landskrona: Centrum för arbetarhistoria 2007: 84-105.

”Suffrage and the Labour Market: European Women at International Congresses in London and Berlin, 1899 and 1904” in Pernilla Jonsson, Silke Neunsinger and Joan Sangster, eds., Crossing Boundaries: Women´s Organizing in Europe and the Americas, 1880s-1940s. Uppsala: Uppsala Studies in Economic History 2007: 21- 49.

”Wages: Comparative History and Practices”,  ”Wages: Wages, Fair Wages, and Equal Pay” & ”Wages: Family Wages”. Three articles in the  Oxford Encyclopedia of Women’s History, 2007.

”Demands on the ILO by Internationally Organized Women in 1919” in Jasmien Van Daele, Magaly Rodríguez García, Geert Van Goethem, Marcel van der Linden, eds., ILO Histories. Essays on the International Organization and Its Impact on the World During the Twentieth Century. Bern, Berlin etc: Peter Lang 2010: 67-89

“Kvinnoemancipation i världen” rec av Karen Offen red. Globalizing feminisms, Arbetarhistoria 4/2010

”När kvinnorna fick rösträtt” rec. av B Hedvall, Vår rättmätiga plats. Om kvinnors kamp för rösträtt. Bonniers. i Ordfront Magasin Nr 6 2011

Artiklar i Feministiskt Perspektiv, en digital veckotidning:  bl a om Feministiskt Forum 5 maj 2012; “Ordet feminism”?; “Kvinnodagen jubilerar” 2011;  “Då var det 1912 – Kvinnornas Dag för hundra år sedan”  inför 8 mars 2012; “Försvaret och kvinnorna”  2012; “Så tystas gamm-feminismen” 2012; sen slutade jag prenumerera på Feministiskt Perspektiv  trots att jag senare tillfrågades.

Rec för Respons 2014, om en bok om kvinnliga entreprenörer

With Marilyn J Boxer, “Women’s Early Transnationalism and Independent Feminist Congresses, 1868-1915” written in 2013-2014 via emails. See: http://wasi.alexanderstreet.com