Böcker / books

Publicerat i bokform, senaste först/ Publications as books

Feminism, familj och medborgarskap. Debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889 – 1919. Stockholm: Makadam 2006. OBS HELA BOKEN FINNS ATT LÄSA HÄR.

A rough TRANSLATION  by UW of  Chapters in the book above: Feminism, family and citizenship. Debates at international congresses on a night work prohibition for women 1889-1919.  The translation was encouraged by Marilyn Boxer, thanks to her!  Excuse my English! 

Med Susanna Hedenborg, red. Makt och försörjning. Lund: Studentlitteratur 2003.

Med Christina Florin och Lena Sommestad, red.  Kvinnor mot kvinnor: om systerskapets svårigheter. Stockholm: Norstedts 1999

Kvinnoarbete i Europa 1789-1950. Genus, makt och arbetsdelning. Stockholm: Atlas förlag 1999 Slutsåld

Auf Deutsch:  Von der Magd zur Angestellten. Macht, Geschlecht und Arbeitsteilung 1789-1950.  I serien Europäische Geschichte. Översatt till tyska av/ Deutsch von Christine Frühauf. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 1998

With Alice Kessler-Harris and Jane Lewis, eds.  Protecting Women: Labor Legislation in Europe, the United States and Australia, 1890-1920 Urbana & Chicago: University of Illinois Press 1995. Hardback and paperback

Med Gunnar Broberg och Klas Åmark, red. Tänka, tycka, tro. Svensk historia underifrån   samt    Bryta, bygga, bo. I serien Svensk historia underifrån. Stockholm: Ordfront 1993 och 1994

Red. Det evigt kvinnliga. En historia om förändring. Stockholm: Tidens förlag 1994

Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980. Genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik. (I serien Det svenska arbetets historia IV) Lund: Arkiv 1988 OBS HELA BOKEN FINNS ATT LÄSA HÄR. TACK TILL MATS BJÖRKMAN!

Med Aniansson m fl red. Rapport från kvinnouniversitetet. Vetenskap, patriarkat och makt. Stockholm: Akademilitteratur 1983

Kreuger’s Match Monopolies, 1925-1930. Case Studies in Market Control through Public Monopolies. (övers Julie Sundquist) Stockholm: Liber, 1980

Ivar Kreugers tändsticksmonopol 1925-1930. Fem fallstudier av marknadskontroll genom statsmonopol. Doktorsavhandling, Ek.hist Uppsala univ. Stockholm: Proffset, 1977

Med Tobias Berggren, Gemensam vårdnad: att skiljas som vänner. Stockholm: Askild & Kärnekull 1977