Familjehistoria

 

Lars Malmström Om Åke Wikanders morfar, morbror och andra schartauaner i Lund under 1800-talet: om ”de fromma i Lund” förmedlat av Miriam Malmström. 

Åke Wikander liv och släkt  Om apotekare Åke Wikander (1875-1949), uppväxt i Göteborg, sedan i Lund, utbildning till apotekare, som elev, biträde och sen examen som apotekare i Uppsala. Ger en bild av hur yrket var organisert under första delen av 1900-talet.

Om Aurora Heikel född von Knorring    en berättelse om Marita (och Ulla) Wikanders morfars farmor (1819-1904), nedtecknad av hennes barnbarn Helmi Wecksell, åren 1944-45, ett original (maskinskrivet) gåva till M W.  

Om Wasa Kvinnoklubb   skriven för Släktspejaren i Vasa, är detta bara en liten del av historien om Vasa Kvinnoklubb, främst om åren 1909 till 1916 (den lades tillfälligt ner 1916 för att uppstå igen 1920) eftersom min mormor Victoria Heikel (1883-1919) då satt i dess styrelse. Artikeln beskriver också dess början åren 1905 och 1906.  Se vidare Anita Svensson, Tala, kvinna! Vasa svenska kvinnoklubb 1920-1995. Vasa 1995

Självständighet och inbördeskrig i Vasa  åren 1917 och 1918, en skildring med makarna Victoria och Gunnar Heikel i centrum, som bygger på Victoria Heikels korrespondens (Åbo Akademi) och Ellen Keys Samling (Kungliga Biblioteket, Stockholm) samt Wasabladet.  Annan litteratur har också använts. Vasa var under inbördeskriget Finlands huvudstad, annars en vanlig hamnstad vid Bottenviken, i Finland en ganska betydelsefull sådan med en befolkning som var delad mellan svensk- och finsktalande.  Detta är INTE en artikel och särskilt andra delen – om 1918 – är ytterst bristfällig.  Kommer troligen att omarbetas.

V Heikel 1900-1908   Detta och följande är en blandning av brev, främst skrivna av Victoria Heikel (1883-1919), och excerpter ur Wasabladet. Annat kan ha infogats men sällan. Detta är ett material som jag hoppas hinna/kunna/vilja bearbeta på annat sätt. Ur det har jag material för diverse artiklar.

V Heikel 1909-1911

V Heikel 1912-1914

V Heikel 1915-1916

V Heikel 1917  

Enbart V Heikels brev 1918

Enbart brev V Heikel 1919

Debatten om religion 1   i Wasabladet hösten 1914

Deltagare 1914 i debatten  om religion i Wasabladet hösten 1914

Debatten … 1914   dvs citat ur artiklarna i Wasabladet hösten 1914 om religion eller evolution i vilken Gunnar Heikel deltog, som den främste av försvararna av evolutionen.

Ulla Marianne Wikander Gullstrand (1912-1985), handarbetslärarinna och föreståndare för systugorna i Stockholm på 1940-talet.