Makt och försörjning

Med Susanna Hedenborg, red. Makt och försörjning.

Lund: Studentlitteratur 2003.