Det evigt kvinnliga. En historia om förändring

Redaktör   Det evigt kvinnliga. En historia om förändring, Stockholm: Tidens förlag 1994
Slutsåld, går att köpa antikvariskt för ca 100 SEK (2017) Finns på bibliotek.

Med Ulla Manns, red. nyutgåva, med förändringar av Det evigt kvinnliga. En historia om förändring, Lund: Studentlitteratur 2001   Slutsåld

Innehållet 2001:

Ulla WIKANDER, Sekelskiftet 1900. Konstruktion av nygammal kvinnlighet ss 7-29

Ulla MANNS, Kvinnofrigörelse och moderskap. En diskussion mellan Fredrika-Bremer-Förbundet och Ellen Key ss 30-62

Christina CARLSSON WETTERBERG, Penningen, kärleken och makten. Frida Stéenhoffs feministiska alternativ ss 63-89

Ellinor MELANDER, Vän eller fiende? Ellen Keys mottagande i den tyska kvinnorörelsen ss 90-126

Ulla WIKANDER, En utopisk jämlikhet. Internationella kvinnokongresser 1878-1914 ss 127-160

Lynn KARLSSON, Inledningen till en ”maskulin renässans”. Debatten kring 1909 års förbud mot nattarbete för kvinnor ss 161-193

Christina ERICSSON, Att vara eller inte vara. 1800-talets aktriser och kvinnligheten ss194-221

Lisa ÖBERG, Privatpraktiserande barnmorska. Ett yrke som försvann ss 222-247

Lena SOMMESTAD, Lovsång till mejerskan. Om den föränderliga kvinnligheten ss 248-276

Författarpresentationer ss 277-278

Sak- och namnregister ss 279-285

Om Det evigt kvinnliga  En presentation gjord 1995 av bokens teman (ett par sidor)