Svensk historia underifrån

Med Gunnar Broberg och Klas Åmark, red. Tänka, tycka, tro. Svensk historia underifrån   samt    Bryta, bygga, bo. I serien Svensk historia underifrån. Stockholm: Ordfront 1993 och 1994