Artiklar och föredrag/ Articles and lectures

 

1960-1985 Kvinnodagen en skiss   kanske har någon skrivit utförligare om hur den internationella kvinnodagen anordnats, ”firats” och om dess demonstrationer efter andra världskriget.

1912-1918 int soc kvinnodagen   en i hast hopfogad översikt över den internationella kvinnodagens första årtionde utifrån Morgonbris, skriven 8 mars 2018

Kvinnodagen 1912 av UW

Om bibliotekarieyrket 1997

Sitter kvinnligheten i hormonerna

Tre feminister, Maria Chéliga, Alexandra Gripenberg och Marie Bonnevial

Kortbiografier   ett antal biografier som hjälpte mig när jag skrev om franska förhållanden decennierna omkring 1900. 

Tung och läcker är Barbro H  recension av B Hedvalls bok Vår rättmätiga plats, i Ordfront Magasin Nr 6 2011

The concept of feminism at early international women´s congresses in Europe, 1890-1900

A free and equal labour market for women Discussions in London in 1899 and in Berlin in 1904 at international congresses arranged by International Council of Women

Copenhagen, Stockholm, Brussels Discussions on suffrage versus equality in the labour market at different kind of international congresses, The Second International 1910, the International Woman Suffrage Alliance 1911 and Congrès Féministe de Bruxelles 1912.

På franska om Feminism, familj …   Discours à l’université Toulouse 2, sur le livre   Féminisme, famille et citoyenneté. Débats en congrès internationaux sur l’interdiction des femmes de travailler la nuit  1889-1919.

Political versus Economic Citizenship around 1900 A contribution summarizing the turn inside the international women’s movement around 1900 – from stress on demands for an equality in the labor market and economic independence to a focus on suffrage and women’s differences from men, biologically and mentally/ Ett föredrag i Schweiz som sammanfattar delar av boken Feminism … 2006. Det fokuserar  på hur betoningen inom kvinnorörelsen svängde omkring 1900. Från att de radikala talat om en allmän jämlikhet och oftast den ekonomiska, gled fokus över till rösträtt, moderskap och kvinnors speciella egenskaper.

1890 – 1897 men’s congresses on prohibitions of women’ waged work  A summary (of my book Feminism … 2006) of how men’s congresses (among them the Second International and other more or less private congresses) discussed and looked at women’s increased participation in the labor market.

1892 1896 och 1900 kv kongresser Om de tre internationella kvinnokongresser i Paris som jag kategoriserat som socialistiskt-feministiska, med tonvikt på presentationer av Hilda Sachs, Marguerite Durand och Käthe Schirmacher. För serie på Göteborgs Stadsteater år 2007.

Kvinnokärlek, romantisk vänskap

BÖCKER och viktiga ARTIKLAR