Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980. Genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik.

Kvinnors och mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980. Genusarbetsdelning och arbetets degradering vid en porslinsfabrik. (I serien Det svenska arbetets historia IV) Lund: Arkiv 1988

Boken är tillägnad Sara & Erik Andersson, Signe Englund och Uno Hultgren.

Förord
Kapitel 1 Inledning
Kapitel 2 Metod
Kapitel 3 Gustavsberg och svensk porslinsindustri
Kapitel 4 Formningen
Kapitel 5 Bränningen
Kapitel 6 Dekoreringen
Kapitel 7 Genusarbetsdelningen
Noter
Referenser
Appendix
Bakre omslag

Tack till Mats Björkman, Gustavsbergs Vänner, som skannade boken!