Södertälje

Fr v Gerda Wikander, Ulla M Wikander, Åke Wikander med Ulla A C Wikander, O Stig Wikander och hans hustru Gunnel Wikander f Heikel

Julen 1942 står på baksidan. I Södertälje. Åke Wikander hade apoteket Ragnhild (?) där.