Välkommen!

Arbetsliv, genusarbetsdelning, kvinnors internationella organisering.   Läs på Wikipedia
Håll till godo! Vänligen UllaW

OM du använder material du hittar här, tala om varifrån du tagit det tydligt och klart, som varje ärlig skribent, även om du skriver om med dina egna ord.

For English readers.  Sorry not to have all available in English. To my book Feminism, family and citizenship. Debates at international congresses on a night work prohibition for women 1889-1919, (translation of title) I have connected my own translation into English. Please forgive its simple language. Still I wanted to share it, as I have used to many works written by colleagues not reading Swedish. Thanks.

Med ett särskilt tack till Tove Marling-Kallrén, Makadam förlag, som gett mig en pdf-filen till Feminism, familj och medborgarskap. Debatter på internationella kongresser om nattarbetsförbud för kvinnor 1889-1919. 2006   Till den knyts mina egna engelska översättningar.  An English translation is available to my book on discussions at international congresses on a night work prohibition for women 1889-1919.